Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Cena EHSV pro občanskou společnost 2021

11.05.2021

Nový ročník #CivilSocietyPrize byl odstartován! Hlásit své projekty můžete až do 30. června 2021.

Nový ročník Ceny pro občanskou společnost, kterou každoročně uděluje Evropský hospodářský a sociální výbor byl odstartován! Letos bude oceněno 5 projektů v oblasti klimatu, které měly významný dopad na občanskou společnost k dosažení klimatické neutrality. Mezi výherce bude celkem rozděleno 50 000 EUR. Do soutěže je možné hlásit se do 30. června 2021.

Přihlásit se mohou jednotlivci nebo organizace občanské společnosti s místem bydliště/sídlem na území EU, jejichž projekt byl vykonán či je vykonáván na území EU. Projekty, které nejsou spuštěny do 30. června 2021, přestože jsou naplánovány, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

Evropský hospodářský a sociální výbor dlouhodobě zdůrazňuje významnou roli jednotlivce a občanských organizací k uskutečnění přechodu ke klimatické neutralitě, ale také k naplnění Zelené dohody pro Evropu. Právě jednotliví aktéři a organizace přispívají k naplňování norem a změn chování, jak na úrovni regionální či na úrovni evropské. Cena pro občanskou společnost je snahou EHSV viditelně vyzdvihnout tyto snahy a ocenit ty, jenž sami vyvinuli velké úsilí pro naplnění společných cílů. 

Každý ročník #CivilSocietyPrize je věnován jiným tématům. Loňský rok byla tato cena výjimečně nahrazena Cenu za občanskou solidaritu a tematicky věnována boji proti pandemii COVID-19. V roce 2019 byla Cena pro občanskou společnost určena na genderovou rovnost a posílení postavení žen.

Cena pro občanskou společnost za rok 2021 bude přidělena unikátním iniciativám, které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí:

 • podpora plného zapojení a/nebo přijetí občanské společnosti v rámci přechodu na klimaticky neutrální společnost,

 • podpora zapojení občanů do debaty o klimatu,

 • návrh/provedení projektů, jež podněcují a podporují přechod jednotlivců na životní styly šetrné vůči klimatu v jejich místním prostředí a místě práce, mimo jiné ze strany organizací zaměstnavatelů nebo pracovníků,

 • podpora informovanosti spotřebitelů o klimatu nebo podpora změn chování a změn společenských norem v souvislosti s klimatickou krizí,

 • návrh/provedení projektů, které podporují aktivní politiky v oblasti klimatu na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni,

 • podpora klimatické spravedlnosti v širokém smyslu se zohledněním lidských práv a sociální odpovědnosti podniků; podpora informovanosti o klimatu mezi širším, rozmanitějším a/nebo znevýhodněným/marginalizovaným publikem; zajištění, aby žádná skupina obyvatelstva nezůstala při přechodu na klimaticky neutrální hospodářství a společnost opomenuta,

 • podpora vzdělávání o klimatu ve školách na všech úrovních; návrh/provádění projektů, které zvyšují informovanost o změně klimatu a jejích řešeních mezi dětmi a mladými lidmi,

 • zvyšování informovanosti o dopadech změny klimatu a podpora opatření, jejichž cílem je zvýšit odolnost vůči změně klimatu a přizpůsobení se jí,

 • podpora zapojení občanské společnosti do provádění politik v oblasti klimatu na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni,

 • podpora aktivního občanství a posílení postavení prostřednictvím zapojení do projektů, jež podporují spravedlivý přechod a vytvářejí nové interakce mezi občany vedoucí ke klimaticky neutrálnímu hospodářství,

 • podpora aktivního zapojení mladých lidí do navrhování a provádění řešení v oblasti klimatu a posílení postavení mladých lidí s cílem zapojit je do postupů rozhodování o politikách v oblasti klimatu a životního prostředí na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni.

Kompletní seznam požadavků najdete v ODKAZU ZDE. Přihlásit svůj projekt můžete v ODKAZU ZDE

 

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty