Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Diskutovat o oběhové ekonomice přijel do Plzně i místopředseda Evropského parlamentu

30.01.2017

Poslední lednové pondělí se v Plzni uskutečnil kulatý stůl na téma oběhové ekonomiky. Diskuse se zástupci kraje, obcí, firem a neziskového sektoru se zúčastnil i místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

Akci s názvem „Oběhové hospodářství: Výzvy pro Plzeňský kraj“ uspořádalo Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s AMO a EurActiv.cz a za podpory Evropského parlamentu a Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje.

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička zahájil debatu úvahou, že lepší nakládání s odpady a dalšími zdroji je pro Česko dobrou byznysovou příležitostí: „Evropskou legislativu bychom neměli vnímat jako zbytečné příkazy přicházející z Bruselu, ale jako příležitost pro české podniky. Efektivnější využívání zdrojů je celoevropský trend a měli bychom usilovat o to, abychom se v této oblasti dostali na špičku. K tomu je potřeba hledat nové byznys modely, které sice v některých případech vyžadují vyšší počáteční náklady, ale dlouhodobě ekonomice prospívají.“

Účastníci se pak hlouběji zamýšleli nad novými cíli z evropského balíčku k oběhovému hospodářství do roku 2030, podle nichž by měly evropské státy zvýšit recyklaci (65 % komunálního odpadu, 75% recyklace obalů) a omezit skládkování (maximálně 10 % veškerého odpadu). Aktuálně projednávaný legislativní balíček, který před rokem navrhla Evropská komise, přítomní posuzovali i z hlediska Krajského plánu odpadového hospodářství.

„Současný plán Plzeňského kraje stanovuje cíle v třídění odpadu v souladu s republikovými cíli. Pokud by došlo na úrovni EU k jejich zpřísnění, je kraj povinen tyto změny zapracovat. Nicméně cíle, které evropský balíček oběhového hospodářství obsahuje a které budou v Bruselu schvalovány, považujeme za vysoké a nad rámec ekonomických a i lidských možností," uvedla Radka Trylčová, radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství. 

Poblíž Plzně byla v loňském roce uvedena do provozu spalovna ZEVO Chotíkov. Předseda představenstva Plzeňské teplárenské TomᚠDrápela uvedl, že však není potřeba se obávat výstavby nových spaloven v Česku, protože pro soukromé investory nebudou lákavé a ani obce či kraje nebudou schopny takové projekty realizovat. Ivo Kropáček z Hnutí Duha v této souvislosti připomněl i nedávné stanovisko Evropské komise, která nabádá členské země, aby spalovny nepodporovaly.

Autor: Eurocentrum Plzeň
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty