Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

V Plzni se debatovalo o budoucnosti vztahů EU a USA za Trumpa

V úterý 7. března se ve studentské kavárně Kulturka ZČU uskutečnila první z regionálních debat cyklu Café Evropa na téma „Evropská unie a Donald Trump: výzva pro naši ekonomiku a bezpečnost?“ Pozvání do Plzně přijali Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA, a Daniel Anýž, redaktor Aktuálně.cz. Debatu moderoval Viktor Daněk z Českého rozhlasu.

Diskusi uspořádalo Eurocentrum Plzeň, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Katedrou politologie FF ZČU a Europe Direct Plzeň.

Mezi klíčové body debaty patřily otázky směřující k budoucnosti vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy, zda zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA přinese konec jednání o TTIP nebo jak se dotkne problematiky financování NATO.

Debata byla zahájena otázkou týkající se navýšení rozpočtu NATO, která je v současné době velice aktuální. Již o několik let dříve ji otevřel předchozí prezident Obama, když několikrát konstatoval, že NATO je plné černých pasažérů. Co se Trumpa týče, ten silně podporuje NATO jako celek, ale pouze za podmínek přísného dodržování finančních závazků. A i když Trump prohlásil, že se Spojené státy nemohou starat o Evropskou unii, uvědomuje si, že EU je důležitým spojencem.

Podle expertů už členské státy začaly navyšovat rozpočet na obranu, což jak uvedl Anýž, není úplně pravda, a výdaje na českou armádu jsou naopak rok od roku nižší.  Podle Koláře hraje navýšení rozpočtu NATO důležitou roli, jelikož USA nemohou 75% rozpočtu pokrývat samy a je to vůči nim až neférové jednání. ,,I my jsme se zavázali 2% HDP a musíme to plnit,‘‘ konstatoval Kolář. A co znamená pro ČR navýšení peněz na obranu? Podle Anýže nic tak významného, pokud uvážíme, že česká armáda má jisté rezervy, které by měla utratit.

V druhé části večera se diskutovalo u budoucnosti dohody TTIP mezi EU a USA, jež si klade za cíl liberalizaci obchodu skrz omezení nebo úplné zrušení tarifních i netarifních bariér. Podle Anýže je současná situace zmrazena a děje se tak převážně ze strany USA. Dále dodal, že Spojené státy v současné době nestojí o uzavření takovéto bilaterální dohody, jelikož EU představuje největší světový trh a Spojené státy v ní vidí ekonomického konkurenta.

Kolář uvedl, že jednání o TTIP vždy podporoval a že ho láká myšlenka ekonomického růstu, který by dohoda přinesla: ,,TTIP by bylo důstojným prostředkem posílení ekonomiky na obou stranách‘‘.

Ke konci debaty bylo předáno slovo posluchačům, kteří zahrnuli oba hosty celou řadou dotazů. Pravděpodobně nejzajímavější a nejaktuálnější otázka se týkala společné evropské armády. Kolář na ni reagoval úvahou, že koncept jednotné evropské armády je příliš dlouhodobý a kvůli tomu pravděpodobně neuskutečnitelný, jelikož by proces jednání přesahoval volební období všech vlád. ,,Aby to mohlo fungovat, muselo by se to koncipovat jako evropský pilíř NATO,‘‘ dodal Kolář. Rovněž Anýž souhlasil, že by nemělo smysl tříštit síly a vytvářet evropskou paralelní strukturu k NATO.

 

Autor: Zdeněk Rod, stážista Eurocentra Plzeň
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty