Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Známí ekonomové diskutovali v Plzni o českém členství

V poslední březnový čtvrtek se v univerzitním kampusu na Borech v Plzni uskutečnila debata na téma „15 let Česka v EU: Ekonomické dopady členství“. Pozvání na ni přijali ekonomičtí experti Petr Zahradník a Zdeněk Čech. O akci byl velký zájem, posluchárnu zaplnila více jak stovka studentů a dalších posluchačů.

Debatu připravilo u příležitosti 15. výročí českého členství v Unii Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s Europe Direct Plzeň a Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity. Oba řečníci si na úvod připravili prezentace. Jako první vystoupil Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v ČR, který shrnul vývoj české ekonomiky po vstupu České republiky do Evropské unie. Svoji prezentaci rozdělil do tří bloků. V prvním bloku zdůraznil úspěšnost připojení České republiky do Evropské unie. V druhé části se zaobíral analýzou Evropské komise a radami, které by pomohly Česku dohnat vyspělejší ekonomiky ostatních členských států. Vyzdvihl přitom naši minimální nezaměstnanost, která se blíží k pouhým dvěma procentům, a dělá tak z nás stát s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Také chudoba v Česku je velice nízká. Dle Komise by se však měl nᚠstát zaměřit na důchodce, kteří často žijí na hranicí chudoby, a proto by měl zvyšovat důchody. Zajímavým fenoménem v Česku je také odchod matek na mateřské dovolené, kdy matky zmizí z trhu práce na několik let, a nemá je kdo nahradit. Podle Zdeňka Čecha by pomohlo vytvoření více předškolních zařízení a především také prací na částečný úvazek. V posledním bloku se Zdeněk Čech rozhovořil o změnách v ekonomice, které Česká republika zaznamenala během 15 let v EU. České napojení na ostatní členské státy EU je velice silné. Díky EU jsme schopni vyjednat mnohem lepší dohody, než kdybychom se snažili jednat sami za sebe. Jako příklad byla uvedena nedávná obchodní dohoda s Japonskem z 1. února 2019. Dále díky EU již v členských státech skončil roaming a stále se zvyšuje objem peněz, které putují do studijních pobytů v rámci programu Erasmus+. I přes to, že je o Češích známo, že neradi cestují, v rámci EU patříme ke špičce států, které využívají stipendia na studijní pobyty. Na závěr své prezentace si Zdenek Čech povzdechl nad tím, proč Česká republika stále nemá euro.

Poté se slova ujal druhý řečník, člen Evropského hospodářského a sociální výboru, Petr Zahradník, který hned ve své první větě označil dosavadní 15letý vývoj našeho členství v EU jako mezičas, kdy do vrcholu našeho působení v Unii nás čeká ještě dlouhá cesta. Svou prezentaci rozvrhl do čtyř částí. V první části hovořil o účetnických dopadech, kdy porovnával obnos peněz, který jsme do EU za 15 let odvedli s částkou, kterou jsme přijali. Z jednoduchých propočtů se dozvíme, že vývoj naší čisté pozice vůči unijnímu rozpočtu se blíží částce tři čtvrtě bilionu korun. Druhá část pojednávala o potenciálu přidané hodnoty na otevřeném ekonomické trhu, a co nám vše takovýto jednotný vnitřní trh přináší. Společenská úroveň dopadu členství, nebo také sounáležitost s EU, byla tématem třetí části Zahradníkovy prezentace. Evropská unie není o potlačování jednotlivých národností, ale o vzájemném obohacování a zlepšování toho, co máme společného. V poslední části svého vystoupení se Petr Zahradník zmínil o strategickém pohledu na EU. Projekt Evropské unie nám přináší mír, který nám dává prostor k prosperitě a konkurenceschopnosti v mezinárodním prostoru, na globálním trhu. Společně máme sílu.

Závěrem své prezentace se rovněž Petr Zahradník rozhovořil v návaznosti na svého předřečníka o euru. Projevil nesouhlas s odmítáním eura bez jakýchkoli jasných ekonomických důkazů o tom, že by jeho zavedení pro nás bylo nevýhodné. Podle Zahradníka čeští politici za 15 let našeho členství v Unii vypěstovali strašením a mnohými nepravdivými informacemi u českého národa zbytečný odpor k euru, kterého se budeme jen těžko zbavovat. Zdůraznil, že na Slovensku či v Pobaltí euro je, tak proč ne u nás.

Následně byl dán prostor dotazům z publika. První vyvolaný posluchač kritizoval přílišné vyzdvihování ekonomických aspektů Evropské unie. Navrhl, že by se mělo ve společnosti diskutovat více o míru, který byl základním stavebním kamenem Unie a který se díky ní daří tak dlouho zachovat. Oba hosté debaty, ač ekonomové, s ním plně souhlasili. Další z dotazů se týkal investic, odlivu kapitálu do zahraničí a toho, jak ho udržet v Česku. Podle Čecha je to daň za český transformační model ekonomiky, který jsme během 90. let přijali, a určitou možností, jak zabránit odlivu kapitálu, je podpořit domácí sektor, malé a střední podniky. Na to navázal i Zahradník, že mnohé vlastní zdroje vyvážíme do zahraničí zbytečně, protože bychom si mohli vybudovat české firmy, které by je využily.

Autor: Šimon Švéda, stážista Eurocentra Plzeň
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty