Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Přednášky o EU

Eurocentrum Brno nabízí základním, středním a vyšším odborným školám v Jihomoravském kraji bezplatné přednášky o Evropské unii. Přednášky jsou dělány interaktivní formou a jejich obsah je uzpůsoben věku posluchačů. Obsah přednášky závisí na dohodě a preferencí dané školy.

Níže uvedené příklady témat přednášek jsou orientační, v případě zájmu o jiné konktérní téma je možné přednášku upravit dle preference školy.

Délka přednášky   1 vyučovací hodina (případně dle domluvy)
Místo přednášky

 Rádi uskutečníme přednášku přímo u vás ve škole

Cena přednášek  Přednášky jsou poskytovány školám v JMK bezplatně.
 Rezervace  Dle individuální dohody s pracovníkem Eurocentra
 Kontakt  email: pavluskova.nikola@vlada.cz,  tel: 720 970 730

 

Témata přednášek pro 1.stupeň základních škol

1. EU letem světem: teorie a důvody vzniku ES, charakteristiky členských států, symboly EU, instituce, euro

2. Rozmanitosti EU: charakteristika členských států EU, co mají společného a čím se liší

3. Vánoce v EU: vánoční zvyky a tradice v zemích EU

4. Velikonoce v EU: velikonoční tradice v zemích EU

 

Témata přednášek pro 2.stupeň základních škol

 1. Kořeny evropské integrace: vznik EU, zakládající smlouvy ES/EU, rozšiřování EU, osobnosti evropské integrace

2. Jsme v EU, buďme v obraze: historie a fungování EU, členství ČR v EU, charakteristika členských zemí, symboly EU

3. Jak funguje EU?: orgány a instituce EU, institucionální trojúhelník, schvalování evropské legislativy uvnitř institucí

4. Cestování po EU: základní informace o EU, jednotný vnitřní trh, čtyři základní svobody - volný pohyb, zboží, služeb a kapitálu, Schengenský prostor a ČR

5. Kam až sahá EU: členské země EU, kandidátské země, potencionální kandidátské země, země stojící mimo EU

6. Aktuální otázky: aktuální dění v EU, rozšiřování EU, eurozóna

 

Nabídka přednášek pro střední školy

1. Historické mezníky vývoje EU: počátky a okolnosti vzniku ES/EU, političtí představitelé, evropské osobnosti

2. Jak funguje EU?: fungování EU, orgány a instituce EU, proces rozhodování

3. Česká republika a Evropská unie: vztahy ČR a EU, historie vstupu ČR do EU, podmínky členství v EU, ČR a euro, ČR v Schengenském prostoru, předsednictví ČR v Radě EU

3. Aktuální otázky EU: aktuální vývoj v Evropské unii, Lisabonská smlouva, rozšiřování EU, SZBP, budoucnost kohezní politiky, eurozóna, BREXIT

4. Hospodářská a měnová unie: historie evropské ekonomické integrace, hospodářská a měnová unie, ČR a euro, státy eurozóny

5. Fondy Evropské unie: politika hospodářské soutěže a sociální soudržnosti, podpora ze strukturálních fondů, regionální politika EU

6. Evropská unie a mladí lidé: možnosti cestování, studia a práce v EU, vzdělávací a výměnné programy, Evropská dobrovolná služba

7. Lisabonská smlouva: vznik Lisabonské smlouvy, proces ratifikace LS, fungování EU po Lisabonu

Autor: Eurocentrum Brno
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty